Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΡΟΙΑ-ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
Την Τροία την έχτισε ο Ίλος, ο γιος του Τρώα, που ήταν εγγονός του Δάρδανου. Ο Ίλος, για να τιμήσει τον πατέρα του, ονόμασε την πόλη Τροία. Πολλοί, όμως, την έλεγαν και Ίλιο, γιατί την έχτισε ο Ίλος.

Η περιοχή, όπου χτίστηκε εκείνη η μυθική πόλη και εναντίον της οποίας εκστράτευσαν οι Έλληνες
 γύρω στα 1193 π.Χ.-1183π.Χ., είναι ο σημερινός λόφος του Χισαρλίκ. Στην περιοχή αυτή 
έχει γίνει σειρά ανασκαφών από γνωστούς αρχαιολόγους, οι οποίοι αναζητούν τα ίχνη 
της ομηρικής Τροίας.
Ο Γερμανός αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν έσκαψε εκεί σε δύο περιόδους: 
από το 1871 έως το 1873 και από το 1878 έως το 1879.

Ο θησαυρός του Πριάμου που ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε ο Σλήμαν στην Τροία.
Η γυναίκα του Σλήμαν φέρεται να φοράει ένα μέρος από τον θησαυρό.Τα επίπεδα της Τροίας
Τα αρχαιολογικά ευρήματα τ μας δίνουν μία εικόνα της ιστορίας της πόλης της Τροίας. Στην περιοχή εκείνη φαίνεται ότι είχαν χτιστεί εννέα διαφορετικές πόλεις, η καθεμία από τις οποίες καταστράφηκε για διαφορετικούς λόγους. Υπήρξαν, με άλλα λόγια, εννέα διαφορετικές Τροίες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.


Η σημερινή Τροία -Τα τείχη
Τότε                       και                   τώρα

File:Walls of Troy (2).jpg

Ο Γερμανός αρχαιολόγος Ερρίκος Σλήμαν έσκαψε εκεί σε δύο περιόδους: από το 1871 έως το 1873 και από το 1878 έως το 1879.

Ανάμεσα στα άλλα ανακάλυψε και τον "Θησαυρό του Πριάμου"!
Δεν υπάρχουν σχόλια: