Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΣΟΛΩΜΟΣ    "ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ"

Πριν την Έξοδο

Η Έξοδος

Σχεδίασμα Α΄

Σχεδίασμα Β΄
Σχεδίασμα Γ΄


Δεν υπάρχουν σχόλια: